Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma

Kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki

Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin. YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelman omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivaksi. Seura myös hallinnoi ohjelmaa Suomessa. Ruotsinkielisille osallistujille on ohjelmasta oma vastine Grön Flagg, jota koordinoi Natur och Miljö.

Vihreä lippu

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vihreä lippu 20 vuotta Suomessa

Ympäristökasvatusta, osallisuutta ja arjen tekoja