Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Etusivu / Ympäristökasvatus / Työkaluja ympäristökasvatukseen / Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi

Sertifioinnin perusta on kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma on sekä sertifioinnin perusta että työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea.

Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan koulun tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi opetuksessa ja koulun arjessa. Lisäksi ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja seurannasta. Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin perusteella vuosittain.

Sertifiointijärjestelmä

Sertifiointijärjestelmä koostuu kolmesta portaasta: kestävän kehityksen ohjelman luominen, itsearviointi ja sertifiointi.

Itse sertifikaatti on maksuton, mutta oppilaitos vastaa auditointiin liittyvistä kustannuksista (työ- ja matkakustannukset). Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Mustanojan koulu

Sertifikaatin hakeminen

OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) ylläpitää kansallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Se myöntää sertifikaatit, pitää yllä sertifioitujen oppilaitosten ja auditoijien rekisteriä ja antaa neuvontapalveluja. Lisäksi säätiö vastaa sertifiointitoiminnan laadusta ja sen kehittämisestä.

Okka logo

Sertifioinnista ja sen hakemisesta voi lukea Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin sivuilta: