Räätälöikää oma Koulujemme lähivedet -malli

Koulutoimi voi toimia kannustajana ja mahdollistajana Koulujemme lähivedet -toiminnan käynnistämiseksi kouluissa. Yhteinen suunnittelu ja innostuminen on toiminnan aloittamisessa keskeistä ja tuottaa tulosta. Suunnittelu tapahtuu opettajien ja koulujen ehdoilla. Opettajat päättävät, mitä tehdään ja missä oppiaineissa.

Eri-ikäisille sopivat erilaiset toimintatavat ja lähestymiskulmat. Jo alkuvaiheessa kannattaa kutsua mukaan paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Tukea ja tietoa saa myös alueelliselta tukiverkostoltamme.

Sivistystoimenjohtaja:
"Haluan käynnistää toiminnan kouluissamme"

  • Kokoa suunnittelutiimi asiasta kiinnostuneista opettajista ja rehtoreista.
  • Kutsu yhteistyöhön paikallisia tahoja, jotka saattaisivat innostua yhteistyöstä, kuten kauppakamari, Rotaryt, yrittäjäjärjestöt, yksittäiset yritykset, vesiensuojelu-, kylä-, vanhempainyhdistykset, oppilaitokset, kansalaisjärjestöt…
  • Tutustukaa muiden toteutusmalleihin ja kokemuksiin.
  • Keskustelkaa ja suunnitelkaa kouluillenne sopiva malli.

Opettaja:
"Meidän koulu on kiinnostunut"

  • Tiedustele sivistystoimenjohtajalta kiinnostusta käynnistää toiminta koko kunnan alueella.
  • Jos koulutoimi ei heti lämpene ajatukselle, hae vertaistukea toiminnan jo aloittaneista kouluista.
  • Kokoa suunnittelutiimi, hakekaa paikallisia yhteistyötahoja ja räätälöikää kouluunne sopiva toteutusmalli.

Toimitusjohtaja:
"Yrityksemme haluaa tukea tätä toimintaa"

  • Mieti, miten ja millä panoksella haluatte olla mukana; haluatteko olla toiminnan käytännön suunnittelussa ja/tai toteutuksessa mukana, lahjoittaa tutkimusvälineitä koulujen käyttöön, tarjota tutustumisretkiä tai jotain muuta…
  • Ota yhteyttä toiminta-alueenne koulutoimiin tai kouluihin ja ehdota yhteistyötä.
  • Tai ota yhteyttä johonkin toimintaan tukea tarjoavista tahoista ja etsitään yhdessä sopivat koulut ja yhteistyömuodot.

 

Heti kun olette päättäneet lähteä mukaan, vastatkaa Rauman haasteeseen Ympäristö Nyt -haasteareenalla. Nopeimmille vastanneille ELY-keskus lahjoittaa Vesitesti-laukun oppilaiden lähivesitutkimusten avuksi. Laukun on koonnut Suomen ympäristökeskus ja sen arvo on n. 80 euroa.

haasteareena