Ekotukitoiminta työpaikoilla

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla

Toimintamalli

Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä edistämään ympäristövastuullista toimintaa. Uudet käytännöt säästävät ympäristöä ja selvää rahaa. Helsingin kaupungin ympäristökeskus vastaa ekotukitoiminnan koordinoinnista valtakunnallisesti.

Ekotukihenkilö innostaa työtovereita

Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä. Ekotukihenkilö hoitaa tehtäväänsä muun työnsä ohella.

Vertaistukea verkostoista

Ekotukiverkostolla on säännöllisiä organisaatio- tai kaupunkikohtaisia tapaamisia. Nämä voivat olla jatkokoulutuksia, tutustumisvierailuja tai kokemusten vaihtoon keskittyviä verkostoitumistapaamisia. Verkostoa täytyy koordinoida ja tukea – säännöllinen yhteydenpito on tärkeää. Esimerkiksi kaupunkien koordinaattoreilta voi kysyä neuvoja, pyytää vierailemaan tai luennoimaan työpaikalle tai avuksi kampanjointiin.

Työpaikat sitoutuvat ympäristövastuullisuuden edistämiseen

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kunnat ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Ekotukitoiminta edellyttää myös, että toiminnalla on johdon tuki. Ekotukitoiminnan avulla organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka saadaan ruohonjuuritason teoiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminnan askeleet

  1. Organisaatiomme sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.
  2. Nimeämme ja koulutamme työyhteisöihimme ekotukihenkilöitä.
  3. Tuemme ekotukihenkilöitä ja heidän työtään.
  4. Selvitämme ympäristöasioiden tilan ja tunnistamme omat vaikutusmahdollisuutemme.
  5. Säästämme energiaa ja vettä.
  6. Ehkäisemme jätteen syntyä, kierrätämme ja lajittelemme.
  7. Huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissa.
  8. Edistämme kestävää liikkumista.
  9. Otamme ekotukitoiminnan huomioon suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  10. Varmistamme ekotukitoiminnan jatkuvuuden.
Ekotukiverkosto piirros