Ekotiimit pyrkivät omassa arjessaan pienentämään ekologista jalanjälkeään

Ekotiimissä keskeistä on

  • uusi ajattelutapa: positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
  • ryhmän tuki: keskustelu ja uudet ideat
  • vastuunjakaminen
  • konkreettiset ja mitattavat tulokset ja elämäntapamuutokset
  • yksikin ihminen voi käynnistää muutoksen

Materiaali koostuu viidestä teemaosiosta: asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Jokaiseen teemaosioon kuuluu tehtäväpaketti / teemavihko sekä teemanvetäjän materiaali. Sen lisäksi materiaalissa on kullekin tiimiläiselle tulostettava aloituspaketti, jossa on mm. mittaustaulukot sekä elämäntapa-arvio. Ekotiimin sivuilla aloituspaketin ja teemavihkojen lisäksi teeman vetäjille diasarjat.

Piirroshahmot käsi kädessä

Lasten maapalloretki

Lasten maapalloretki – päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään on alle kouluikäisille tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma. Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joissa lapset pääsevät itse toimimaan ympäristön hyväksi, sekä leikkejä, lauluja, pelejä ja tietoiskuja aiheisiin liittyen. Maapalloretki koostuu viidestä teemasta: jätteistä, vedestä, energiasta, hankinnoista ja ympäristöasioiden eteenpäin viemisestä. Jokaiselle teemalle on oma eläinoppaansa, joka johdattaa maapalloretkituokioihin. Tekstissä olevat puhekuplat ja alkutarinat toimivat oppaan puheena ja lähtökohtana teemalle ja tehtävälle. Niiden pohjalta kukin voi soveltaa tuokiota oman ryhmänsä mukaan.

Nuorten ekotiimi

Nuorten ekotiimi on 13–16 -vuotiaille suunnattu kestävän elämäntavan toimintamalli ja ympäristökasvatusmateriaali. Ohjelmaa toteutetaan ohjatuissa pienryhmissä koulussa tai nuorisotyössä.

Nuorten ekotiimi ohjelmassa käsitellään ympäristöteemoja mm. harrastusten, sisustamisen ja ulkonäön kautta. Materiaali on jaettu yhdeksään teemaosioon, jotka koostuvat alku- ja lopputestistä, teema-alustuksesta ja Maapallotehtävistä. Näistä tehtävistä jokainen osallistuja valitsee itselleen sopivia ekotekoja. Teemaosion lopuksi lasketaan kuinka paljon ryhmä on yhdessä vähentänyt luonnonvarojen kulutusta.

Nuorten ekotiimi -materiaalit voi ladata ekotiimiohjelman sivuilta. Ajatuksena on, että jokainen osallistuja saa oman teemavihkon, johon voi tehdä merkintöjään. Opettajan ja ohjaajan -oppaasta löytyy vinkkejä ekotiimityöskentelyyn.

Kotien ekotiimi

Ekotiimiohjelma on voimaannuttava ja todellisiin elämäntapamuutoksiin ohjaava toimintaohjelma, joka kaventaa asenteiden ja arjen valintojen välistä kuilua. Ekotiimi on ryhmä ihmisiä, jotka haluavat muuttaa elämäntapojaan kestävämmiksi ja ryhtyvät sanoista tekoihin. Ekotiimin voi perustaa kuka vain. Sopiva ryhmä on 4–8 henkilöä tai kotitaloutta naapurustosta, työpaikalta, kaveri- tai harrastusporukasta.

Ekotiimissä edetään pienin askelin ja saadaan aikaan konkreettisia muutoksia omissa elämäntavoissa. Aluksi selvitetään testin ja mittausten avulla, miten kukin toimii arjessa nyt ja millä tavalla kukin voi ja haluaa muuttaa toimintaansa järkevämmäksi. Sen jälkeen kukin ekotiimiläinen toteuttaa itse valitsemiaan toimenpiteitä ja elämäntapamuutoksia.