Työkaluja ympäristökasvatukseen

Etusivu / Ympäristökasvatus / Työkaluja ympäristökasvatukseen

Ympäristökasvatuksen toteuttamiseen on olemassa lukuisia keinoja

Tähän osioon on koottu tietoa erilaisista ohjelmista, joita voi käyttää päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa, vapaa-ajan toiminnassa ja työpaikoilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on huolehtia, että kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu. Kestävän kehityksen kasvatukselle ja koulutukselle on määritelty tavoitteet ja keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa.

 

Luonto on avoinna kaikille 24/7

Yksi ympäristökasvatuksen keino on aina saatavilla. Tee retki lähiluontoon! Läheisellä niityllä, metsäsaarekkeella tai puistolla on oma luontonsa. Kaupungin eri osilla on oma historiansa ja ilmeensä, kylänraiteilla näkyy vuosikymmenten kehitys, rakennuksilla on omat kertomuksensa ja vanhassa viljelysmaisemassa näkee kauas menneisyyteen.

Lounais-Suomen alueelta voi poimia lukemattoman määrän kiinnostavia kohteita. Monet yhdistykset ja muutkin toimijat järjestävät ohjattuja retkiä luonto- ja kulttuuriympäristökohteisiin.

Porin kaupungin ympäristövirasto on tuottanut ympäristökasvatusmateriaalia kestävästä ja vastuullisesta kuluttamisesta.

Aineisto on suunnattu yläkouluikäisille, mutta muokkaamalla se soveltuu myös alakoulujen sekä lukioiden ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen käyttöön. Kokonaisuus integroi eri oppiaineita, kuten maantietoa, biologiaa ja kotitaloutta sekä äidinkieltä, yhteiskuntaoppia ja matematiikkaa. Aihetta lähestytään kuuden teeman kautta: yleinen, energia, vesi, ruoka, kierrätys ja vaatteet.

Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulutusta kohtaan ja herätellä huomaamaan oman toimintansa seuraukset ja miten omalla toiminnallaan voi vaikuttaa.

Aineiston ovat laatineet maantieteen ja biologian aineenopettaja Marianna Kuusela ja kotitalousopettajaksi opiskeleva Josefina Hietanen.

Tutustu Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuuteen