Kuormitus

Vesiä kuormittavat ravinteet valuvat pelloilta, metsistä ja asutuksesta - osa kulkeutuu kaukaa

Mistä vesistöjen ravinnekuormitus johtuu?

Lounais-Suomen vesistöjen ulkoisesta ravinnekuormituksesta valtaosa, yhteensä 70 prosenttia, on maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttamaa hajakuormitusta. Myös yhdyskuntien jätevesistä, teollisuudesta ja liikenteestä suoraan tai laskeumana, turvetuotannosta, kalankasvatuksesta sekä metsäteollisuudesta aiheutuu vesistökuormitusta.

Ravinteiden tehokas kierrättäminen on resurssiviisautta, joka vähentää kuormitusta ja samalla riippuvuutta hupeneviin ja sen vuoksi yhä kallistuviin fosforivarantoihin.