Hyvinvointi

Lähivedet ovat tärkeitä virkistymisen ja viihtymisen paikkoja

Lounais-Suomessa asutus on tiheää etenkin jokien äärellä ja meren rannikolla. Lähivedet tarjoavat alueen asukkaille ja matkailijoille mahdollisuudet virkistymiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä matkailuelinkeinojen kehittämiseen.

Vesiä hyödynnetään kestävästi niin kalastaessa kuin veneillessä ja mökkeillessä. Vapaiden rantojen säilymisestä pidetään huolta, jotta kaikilla ihmisillä on pääsy rannoille ja veden ääreen ja kokemukseen omasta vesiympäristöstään.

Tietoa ja vinkkejä