Hulevedet

Hulevesien hallinta estää vahinkoja ja lisää viihtyisyyttä

Mitä on hulevesi?

Hulevesi on läpäisemättömiltä pinnoilta, kuten kaduilta ja rakennusten katoilta, viemäristöön johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesien vaihteleva määrä ja laatu sekä erityisesti poikkeukselliset sade- tai sulamisvesitulvat aiheuttavat ongelmia.

Taajamien rakennetun pinta-alan laajentuessa ja ilmastonmuutoksesta johtuvan sateisuuden lisääntyessä tulvia ennustetaan esiintyvän yhä useammin. Tarvitaan hyvin suunniteltuja ja toteutettuja tulvareittejä ja ylivuotorakenteita.

Hulevesiä hallitaan maankäytön suunnittelulla, rakentamalla vesien imeyttämiseen tarkoitettuja alueita ja ottamalla käyttöön tähän tarkoitukseen kehitettyä teknologiaa.

Hulevesiä voidaan hallita luonnonmukaisesti kunnostamalla puroja ja kosteikkoja, rakentamalla vesialtaita ja jättämällä kasvillisuudelle tilaa. Samalla lisätään asuinympäristön viihtyisyyttä.