Liiketoiminta

Ympäristöliiketoiminnassa tuotetaan resurssiviisaita ja kannattavia ratkaisuja

Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla

Monet yritykset ovat jo tiedostaneet, että ympäristöasiat ja vastuullinen toiminta ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. Ympäristöliiketoiminta on kasvussa.

Liiketoiminnan menestymisen kannalta keskeisiä ovat innovaatiot, joilla ongelmat käännetään mahdollisuuksiksi: energiasyöppö toiminta muutetaan taloudellisesti kannattavaksi siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja tuotannon sivuvirtana syntyvä jäte voidaan hyödyntää yhteistyössä toisen yrityksen kanssa.

Ympäristömyönteisiä ratkaisuja tarjoavilla cleantech-yrityksillä on edessään suuria kasvun mahdollisuuksia. Cleantech-markkinoiden kasvu vuoteen 2020 mennessä arvioidaan tapahtuvan noin 11 % vuosivauhdilla. Lounais-Suomessa ympäristöliiketoimintaa ruokkivia uusia innovaatioita ja alan työpaikkoja on luotavissa yhdistämällä alueen vahvaa cleantech-, biotalous- ja ICT –osaamista.

Tietoa ja vinkkejä