Arkivalinnat

Arkivalinnoilla on merkitystä materiaalien ja energian kulutuksen sekä syntyvien päästöjen kannalta

Kulutamme luonnonvaroja noin 100 tonnia asukasta kohden vuodessa. Valitsemalla kestäviä tuotteita, materiaali- ja energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja, suuntaamme polkua kohti kestävää tulevaisuutta.

Rakentaminen

Rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitämiseen kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin mukaan uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2020 mennessä, jonka jälkeen rakennuksen ei tulisi kuluttaa energiaa enempää kuin se tuottaa.

Liikkuminen

Liikenteen osuus energiankulutuksestamme on noin viidennes. Hiilidioksidipäästöistä valtaosa aiheutuu yksityisautoilusta ja muusta tieliikenteestä. Hyvääkin kehitystä on tapahtunut: autokannan uusiutumisen ja biopolttoaineiden käyttöönoton myötä tieliikenteen muut päästöt ovat vähentyneet.

Valtakunnallisessa strategiassa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden tavoitteeksi on asetettu 20 % vuoteen 2020. Kestävän liikkumisen ohjauksella kannustetaan ympäristöystävällisten liikkumismuotojen käyttöön, kuten pyöräily, kävely, joukkoliikenteen käyttö, kimppakyydit ja autojen yhteiskäyttö. Liikkumisen ohjausta täydentää osaltaan liikennejärjestelmätyö.

Kaavoituksen keinoilla voidaan tuottaa yhdyskuntarakenne, joka on hyvin suunniteltu, toimiva ja laadukas. Taajamissa palvelut ovat lähellä ja liikkuminen ympäristöystävällisin keinoin helppoa. Ehyt yhdyskuntarakenne antaa mahdollisuuden tuottaa energiaa paikallisesti, ja tiestöt ja vesiverkostot voidaan toteuttaa tehokkaasti luonnonvaroja säästäen. Suunnitelmallisessa maankäytöllä voidaan myös tukea maaseudun kylien elinvoimaisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.