Veneilijän vesiasiat

Veneilijä vaikuttaa vesiin moniin tavoin. Onko vaikutuksesi merkittävä vai vähäinen?

Veneily ja muu vesillä liikkuminen on monille meistä tärkeä osa vapaa-aikaa ja virkistystä. Vesiympäristöä arvostetaan ja ihaillaan, veneilijät melkeinpä palvovat merta. Veneilijän täytyy kuitenkin tiedostaa vaikutuksensa vesiympäristöön; ei häiriötä, ravinnekuormitusta tai myrkkypäästöjä!  

Älä lannoita merta, imutyhjennä

Veneiden käymäläjätevedet on aikaisemmin laskettu semmoisenaan mereen, missä ne ovat suoraan levien ravintoa. Yhden ihmisen päivittäin tuottaman typen ja fosforin ravinnemäärä riittää kasvattamaan noin kilon levää. Jätevesien päästämiseen veneestä tuli muutos vuonna 2005, minkä jälkeen se on ollut kiellettyä. Valitettavasti kuitenkin edelleen venevessoista pumpataan käymäläjätteitä veteen.

Aina vessan tyhjennys ei ole aivan mutkatonta, mutta veneilijän vastuulla on nähdä se vaiva. Veneen imutyhjennysjärjestelmän asennus on helppoa veneen valmistusvaiheessa, mutta harvassa veneessä se on ylivoimaista myöhemminkään. Vaaditaan vain huolellista suunnittelua ja asennuksen voi tehdä itse tai teettää ammattilaisella. Ohjeita imutyhjennyslaitteiden suunnittelusta ja asentamisesta löytyy netistä.

Imutyhjennyslaitteiden verkosto on kohtalaisen kattava. Veneillessähän ei ole koskaan kiire, joten voi tehdä pienen kierroksen septitankin tyhjennystä varten. Laiterikot ovat poikkeuksia, ja laitteiden käytöstäkin selviytyy arkijärjellä.

Imutyhjennyslaitteisto tarvitaan kuitenkin vain vesi-wc:llä varustettuihin veneisiin. Vesi-wc voidaan veneessä korvata kuivakäymälällä tai kemiallisella käymälällä. Käymälä ei kuitenkaan ole aivan välttämätön varuste, vaan veneilijä voi säästää tarpeiden teon rantaan. Tällöinkin on huolehdittava, että ravinteet eivät pääse huuhtoutumaan veteen. Muutenkin veneen viihtyvyyden ja ympäristön kannalta kannattaa käyttää hyväkseen kylärannoissa ja venesatamissa olevia palveluita. Vie astianpesuvedet sataman viemäriin tai metsään riittävän kauas rannasta, koska mereen päätyessään ne myös rehevöittävät vesiä kuten käymäläjätevedet.

Veneen huoletonta huoltoa

Kevätaurinko loistaa ja lokit jo rannassa kirkuvat kutsuvasti vesille. Juuri tässä vaiheessa kannattaa ajatella myös ympäristöä. Onko veneen pohjan myrkkymaalaaminen tarpeellista? Makeassa vedessä pohja ei likaannu, joten myrkkymaalaus on turhaa monilla Suomen vesialueilla. Käytännössä jo Perämerellä myrkkymaalaus on tarpeetonta.

Jos venettä pidetään kesäisin trailerilla ja käytetään vedessä korkeintaan muutamia viikkoja kerrallaan, ei silloinkaan ole mitään syytä levittää eliönestomaalia pohjaan. Maalaus on myös turhaa, jos on mahdollisuus pestä muutaman kerran kesässä veneen pohja. Maalaamatta jättämisellä säästetään rahaa, vaivaa ja vesieliöitä.

Säästöjä syntyy myös vähentämällä maalaamista. Jos paikkamaalauksella, vesilinjan alueen maalauksella tai ohennetulla maalilla päästään riittävään tulokseen. Myrkkymaaleja käytettäessä pitää huolehtia myrkyllisten maalijätteiden asiallisesta hävittämisestä mukaan lukien pohjan hionnassa tullut pöly, joka voidaan kerätä veneen alle levitetyn pressun avulla.

Konetta huollettaessa täytyy huolehtia myös siihen liittyvien aineiden ja jätteiden huolellisesta käsittelystä. Jäteöljyt ovat ongelmajätettä, samoin käytetyt öljynsuodattimet ja rievut, joille kummallekin on omat jäteastiansa. Myös liuottimia, maalaus- ja lakkausjätteitä ja pintakäsittelyaineita tulee käsitellä ongelmajätteinä.

Keväällä moottoria ensi kertaa käynnistettäessä pakoputkesta tuleva vesi on pakkasnestettä, joka on ollut jäähdyttimessä jäätymisen estoaineena. Kerää tämä vesi talteen ongelmajätteenä tai käytä se uudestaan syksyllä. Pakkasnesteet, erityisesti etyleeniglykoli, ovat haitallisia vesieliöille, ja niitä ei pitäisi päästää luontoon

Polttoaineen tankkaaminen veneeseen on monasti ympäristölle kuormittavampaa kuin auton tankkaaminen. Veneissä on yleensä polttoainetankin huohotinputki asennettu niin, että tankin täyttyessä pieni määrä polttoainetta karkaa tästä putkesta kannelle tai veteen. Tai sitten itse täyttöaukosta roiskahtaa polttoainetta. Venettä tankataan usein myös irtokanisterista, mistä osumatarkkuus ei ole kovin hyvä. Jossain tapauksessa voit pitää sopivaa astiaa huohotinputken suulla keräämässä roiskeet tai ainakin voit laittaa talouspaperia tai sanomalehtipaperia huohotin- ja täyttöputken ympärille ennen tankkausta niin, että roiskeet kertyvät paperiin. Hävitä paperit asianmukaisesti öljyisten jätteiden pisteeseen.

Nautinnollista ajelua, kaikille

Rannalla asuvat, pesivät ja mökkeilevät ovat myös vesillä. Säilytä vesien hyvää tekevä puhtaus ja rauha! Vältä aallokon muodostamista ja kovaäänistä ajamista rannan lähellä. Välttele myös lintuparvien läpi ajamista erityisesti silloin kun linnuilla on poikasia.

Veneilijäimutyhjennä_1500x1000

 

Kalat inhoo kakkavettä

Linkkejä ja vinkkejä

Purjevene

Rakkolevää ym rantavedessä