ympäristövahingot

Etusivu / Posts tagged "ympäristövahingot" (Page 2)

Euran tulipalo hankaloitti Rauman vedenhankintaa

Länsi-Suomi 24.5.2017 UPM:n ja Rauman talousveden hankinta hankaloitui, kun Euran tulipalon sammutusvedet sekoittivat jätevedenpuhdistamon prosessin ja Eurajokeen päätyi vajaasti puhdistettua jätevettä. Palautuminen saattaa kestää useita päiviä.

Jatka lukemista
Mikromuovit riski ympäristölle

Mikromuovit riski ympäristölle

Haittojen ehkäisy tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen ympäristökeskus on julkaissut Näkökulma ympäristöpolitiikkaan -sarjassa katsauksen muoviroskan lisääntyneeseen määrään maailman merissä. Mikromuovit ovat osin tuntematon riski. Niiden syntyä voidaan ehkäistä ohjauksella ja luomalla kannustimia uusille innovaatioille. Lue >> Mikromuovit riski ympäristölle (helda.helsinki.fi)

Jatka lukemista
Pienistä roskista kertymässä iso ongelma

Pienistä roskista kertymässä iso ongelma

Mistä näitä roskia oikein tulee? Moni ajattelee, että maahan pudotetusta roskasta ei juurikaan ole haittaa. Osa roskista maatuukin hyvissä olosuhteissa, mutta esimerkiksi muovit eivät varsinaisesti häviä minnekään, vaan ne vain pilkkoutuvat pienemmäksi muuttuen mikroroskaksi. Kadulle heitetty tyhjä karkkipussi päätyy sadevesien ja tuulen mukana ojaan ja lopulta mereen. Roskat ovat rumia ja ne voivat myös vahingoittaa…

Jatka lukemista

Rahoitusta pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Yritykset ja yhteisöt voivat nyt hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusien tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen. Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman kokeiluhankkeen tavoitteena on toimia alustana pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää kiertotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke…

Jatka lukemista
Jätekuljetukset tärkeä osa jätehuoltoa

Jätekuljetukset tärkeä osa jätehuoltoa

Tehovalvonta paljasti puutteita jätekuljetusten asiakirjoissa, kuormien sitomisessa ja ajoneuvojen kunnossa Varsinais-Suomen ELY-keskus tarkasti jätekuljetuksia yhteistyössä Lounais-Suomen poliisin kanssa tiistaina 24.5.2016. Tehovalvonnan aikana pysäytettiin Turussa 48 ja Porissa 15 jätekuljetusajoneuvoa. Yli puolella tarkistetuista ajoneuvoista havaittiin puutteita asiakirjoissa. Poliisin kokemuksen mukaan kuljettajat olivat huonosti tietoisia jätekuljetusasiakirjoista ja rekisteröintivelvollisuudesta. Ilmeni myös joitain sitomattomia kuormia ja epäkuntoisia ajoneuvoja. ELY-keskuksen…

Jatka lukemista

Tulvariskisuunnitelmat hyväksytty – toimet jo käynnissä

Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty Maa-ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 Suomen merkittävien tulvariskikohteiden (21 kpl) tulvariskien hallitsemiseksi laaditut suunnitelmat. Lounais-Suomen neljää tulvariskikohdetta Saloa, Poria, Huittista sekä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoaluetta on käsitelty kolmessa erillisessä tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Lounais-Suomen tulvariskikohteiden osalta tilanne on sikäli hyvällä mallilla, että suunnitelmissa esitetyt keskeisimmät toimenpiteet ovat suurelta osin jo käynnissä joko luvitus-…

Jatka lukemista

Someron Rekijoen vesinäytteiden tulokset vahvistavat pilaantumisen

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai perjantaina Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä. Alustavan tiedon mukaan päästön suuruus on ollut noin 200 m3 lietelantaa. Lietesäiliö on tyhjennetty eikä vuotoa enää ole. Päästöstä on tehty havaintoja Rekijoessa useiden kilometrien matkalla. ELY-keskuksen edustaja oli paikalla tekemässä havaintoja ja ottamassa myös tarvittavia vesinäytteitä päästön leviämisen…

Jatka lukemista

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen ehkäisee vaarallisten aineiden aiheuttamia haittoja. Indikaattori kuvaa ympäristöviranomaisen vuosittain tekemien pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten määrää. Puhdistamista koskevien päätösten määrä riippuu siitä, kuinka monta puhdistamista koskevaa ilmoitusta puhdistamisesta vastuussa olevat vuosittain saattavat vireille. Indikaattori ei kerro esimerkiksi millaisia kohteita on puhdistettu, eikä poistettujen maajätteiden määrä- tai laatutietoja. Jätelain (1994) voimaan tulon…

Jatka lukemista
Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrän kehitys kuvaa onnistumista onnettomuusriskien hallinnassa. Ympäristöonnettomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Ylivoimaisesti eniten öljy- ja kemikaalivahinkoja tapahtuu liikenteessä laitteiden rikkoutuessa tai liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Myös teollisuudessa ja kiinteistöillä sattuu merkittävä määrä öljy- ja kemikaalivahinkoja. Suurin osa vahingoista sattuu maa-alueilla. Tapahtuneiden öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä on vaihdellut 2000-luvun puolella Varsinais-Suomessa…

Jatka lukemista