ympäristövahingot

Etusivu / Posts tagged "ympäristövahingot"

Talvisateet syöksivät vesiin savea ja fosforia

Salon Seudun Sanomat 3.3.2020 Talvisateet ovat liottaneet muun muassa Uskelanjoen valuma-alueen pelloilta ennätysmäärän savea ja ravinteita. Suurin osa foforista painumee savihiukkasten mukana pohjaan, mutta ravinteita on myös liuenneena veteen, jolloin ne ovat valmiina ruokkimaan leväkasvustoja. Ilmatieteen laitoksen mukaan talvi oli Lounais-Suomessa poikkeuksellinen, paikoitellen jopa ennätyksellisen sateinen. Mitä enemmän joessa virtaa vettä, sitä enemmän menee ravinteita…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen ELYn hankkeissa varaudutaan ilmastonmuutoksen vesitaloudelle aiheuttamiin haasteisiin

Varsinais-Suomen ELYn hankkeissa varaudutaan ilmastonmuutoksen vesitaloudelle aiheuttamiin haasteisiin

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on alkanut kaksi ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää hanketta. Hankkeissa pureudutaan erityisesti vesitaloudelle ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä – tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanke hanketta rahoittaa ulkoministeriö ja valvoo maa- ja metsätalousministeriön. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia oppimalla ja tekemällä yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden kanssa. Sopeutumistoimia tarkastellaan kolmen teeman kautta: kaupunkien sopeutumistoimenpiteet, maaseudun sopeutumistoimenpiteet ja…

Jatka lukemista
Tuhansien vesien maa

Tuhansien vesien maa

Miten maamme vesillä menee? Mitkä ovat niiden tilan pahimpia uhkia? Näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Suomen Ympäristökeskuksen Ympäristön tila -katsaus vuodelta 2017. Alla on poimintoja katsauksesta ja linkit tietopakettiin löytyvät jutun lopusta. Suomen pääosin hyväkuntoiset vesialueet kohtaavat monia uhkia Vesiensuojelun kehitys Suomessa on monelta osin menestystarina. Silti maataloustuotanto, maankäytön tehostuminen, ilmastonmuutos ja kemikalisoituminen huonontavat edelleen vesiemme…

Jatka lukemista

Voi Eurajoki! Kristallinkirkkaasta koskesta kuraojaksi

Satakunnan Kansa 2.5.2018 Pyhäjärvestä Eurajokeen lähtevä vesi on Kauttuakoskessa kirkasta. Kolmentoista kilometrin päässä Kiukaisissa veden mukana kulkee hiutalemaista ainetta ja vesi on sameaa. Tällä välimatkalla on Säkylän kunnan ja Apetitin jätevesien purkuputki, JVP-euran purkuputki sekä peltoaukeiden hajakuormitus. Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Varjonen kritisoi, että ”Eurajoesta halutaan tehdä ränni, jota pitkin vesi kulkee hyvin, ja se…

Jatka lukemista
Meriroskahaaste

Meriroskahaaste

Tehdään loppu Itämeren roskasta Meriroskahaaste on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään keinoja siihen, miten vähennetään Itämereen päätyvän roskan määrää. Tavoitteena on, ettei Suomesta vuonna 2050 päädy enää lainkaan roskaa mereen. Roskan reitti pitää katkaista. Miten? Tähän kilpailu etsii ratkaisuja. Kilpailu avattiin 15.1. ja se päättyy 15.4. Palkintosumma on 32.000 euroa. Voittaja julkistetaan Suomen luonnon päivänä…

Jatka lukemista

Hylätyt kalaverkot eivät valikoi saalistaan

Salon Seudun Sanomat 8.9.2017 Hylätyt ja kadonneet kalanpyydykset ovat hiljaisia tappajia, jotka eivät valikoi saalistaan. Itämerellä pyydyksiin hukkuu hylkeitä, valtamerillä jopa valaita. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että valtameriin häviää 640 000 tonnia verkkopyydyksiä joka vuosi.  

Jatka lukemista

Salo on riskikaupunki tulvien osalta

Salon Seudun Sanomat 1.9.2017 Suomalaiset riskikaupungit varautuvat tulviin monipuolisesti. Tulvariskisuunnitelmat hyväksyttiin 2015 ja nyt on käynnissä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen. Salonjoki tekee Salosta riskikaupungin etenkin jäiden lähdön aikaan.

Jatka lukemista
#roadkillsuomi Eläinten liikennekuolemat

#roadkillsuomi Eläinten liikennekuolemat

Sanomalehti Länsi-Suomi on aloittanut kampanjan asenteiden ja tietoisuuden parantamiseksi eläinten liikennekuolemista. Kuviin perustuvaan Instagram-kampanjaan voi osallistua kuka tahansa jakamalla kuvia liikenteessä kuolleista eläimistä tunnuksella #roadkillsuomi. Eläinten liikennekuolemia ei ole paljoa tutkittu eikä kokonaisarvioita eri lajiryhmien kuolleisuudesta juuri ole. Karkeiden arvioiden mukaan liikenne tappaa vähintään miljoonia selkärankaisia joka vuosi. Joidenkin arvioiden mukaan erityisen merkittävää liikenne on…

Jatka lukemista