Kuntien ja alueiden ilmastohankkeille myönnetty rahoitusta

Etusivu / Ilmasto / Kuntien ja alueiden ilmastohankkeille myönnetty rahoitusta
Kuntien ja alueiden ilmastohankkeille myönnetty rahoitusta

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on myöntänyt avustusta yhteensä 640 000 euroa 14 hankeelle, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Haun teemoina olivat kuntaorganisaation sisäinen ilmastojohtaminen, yritysyhteistyö sekä kuntalaisten ilmastotyön edistäminen.

Varsinais-Suomessa rahoituksen sai kaksi hanketta:

Kaarina ja Varsinais-Suomen liitto – Yritysten ilmastotyön edistäminen. Hankkeessa luodaan yritysten välinen yhteistyöverkosto, jossa opastetaan yrityksiä ilmastotoimissa, kehitetään toimien mittaamista sekä edistetään yritysten ilmastotoimien esilletuontia.

Turku, Turun kauppakamari ja Turun Ekotuki – Voimaannuttavan ilmastoviestinnän ja -tekojen kehittäminen osana Turun kaupungin Ilmastojoukkue-konseptia. Hankkeessa pyritään vähentämään erityisesti nuorison ilmastoahdistusta ja innostetaan kaikkia kuntalaisia, yrityksiä ja työyhteisöjä ilmastotekoihin positiivisen ja ratkaisukeskeisen ilmastoviestinnän avulla.

Seuraava haku kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseksi avataan vuoden kuluttua.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta