Yhteistyö vahvistuu

Onnistuminen kulttuuriympäristön vaalimisessa edellyttää, että tieto läpäisee hallinnon eri tasot. Tähän päästään yhteistyön kautta.

Toimet

Vahvistetaan työryhmäyhteistyötä

  • Laajennetaan kulttuuriympäristötyöryhmää uusilla tahoilla

Laaditaan kaavoituskatsauksia kulttuuriympäristöt huomioiden

  • Laaditaan kaavoituskatsauksia kaikissa kunnissa.

Otetaan selvityksistä kaikki hyöty

  • Käytetään aktiivisesti hyödyksi kulttuuriympäristöselvityksiä ja inventointeja ja huomioidaan ne kaavoituksessa. Selvitetään ristiriitatilanteet viranomaisneuvotteluissa.
  • Esitetään valtakunnalliset ja seudulliset kulttuuriympäristöt ja kohteet kaavakartoissa ohjaten näin kuntakaavoitusta.

Kulttuuriympäristötieto on kaikkien käytössä

  • Saatetaan yhteiset, ajantasaiset tietokannat kaikkien käyttöön suoraan rajapintojen kautta.

Laaditaan kuntien kulttuuriympäristöohjelmia

  • Laaditaan kulttuuriympäristöohjelmia osallistaen kuntalaisia.
  • Julkaistaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma.