Tieto lisää kulttuuriympäristön arvostusta ja on edellytys sen onnistuneelle vaalimiselle

Toimet

Inventoidaan rakennuskantaa

 • Toteutetaan Turun ja Paraisten inventoinnit.
 • Päivitetään Kaarinan ja Raision inventoinnit.
 • Tehdään teemainventointeja uudemmasta rakennuskannasta.
 • Saatetaan MIP (kulttuuriympäristön inventointijärjestelmä) avoimeen käyttöön sisältäen myös arkeologisen aineiston.
 • Saatetaan Metsähallituksen inventoinnit osaksi yleisiä avoimia tietojärjestelmiä.

Inventoidaan muinaisjäännöksiä

 • Tutkitaan ja inventoidaan historiallisia kylätontteja. Inventoidaan ainakin Turun kaupunkiseutu.
 • Päivitetään muinaisjäännösinventoinnit Marttilassa, Karinaisissa, Mellilässä, Tarvasjoella, Iniössä, Ruskolla ja Merimaskussa.

Hyödynnetään inventointitietoa

 • Varmistetaan, että inventointitieto on käytössä kattavasti.
 • Julkaistaan metsähallituksen luontopalvelujen rakennusinventointiraportti.
 • Aloitetaan Turun kaupunkiseudun ja Turunmaan maakuntakaavojen kulttuuriympäristökohteiden päivitystyö.

Tiedotetaan ja koulutetaan säännöllisesti

 • Vakiinnutetaan Bryggman-seminaarit.
 • Järjestetään kulttuuriympäristöseminaari aiheena valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.
 • Järjestetään kulttuuriympäristöohjelmatyöpajoja ja kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia.

Tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

 • Lisätään yhteistyötä taloustieteen ja oikeustieteen opiskelijoiden kanssa.
 • Järjestetään poikkitieteellisiä foorumeja kulttuuriperinnön suojelukysymyksistä.