Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelman 2020 tavoitteena on lisätä
tietoa, tietoisuutta, yhteistyötä ja arjen kokemuksia kulttuuriympäristöstä.

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelman 2020 tavoitteet

Ohjelma päivitetään vuoden 2020 aikana.

Tieto lisääntyy

 • Inventoidaan rakennuskantaa
 • Inventoidaan muinaisjäännöksiä
 • Hyödynnetään inventointitietoa
 • Tiedotetaan ja koulutetaan säännöllisesti
 • Tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Toimenpiteet 2020

Osaksi arkea

 • Tuetaan kulttuuriympäristön hoitoa
 • Varmistetaan asiantuntijapalvelut kaikissa kunnissa
 • Tuetaan vanhojen rakennusten kunnostusta
 • Koulutetaan paikallisesti
 • Toteutetaan kulttuuriympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä

Toimenpiteet 2020

Yhteistyö vahvistuu

 • Jatketaan työryhmäyhteistyötä
 • Laaditaan kaavoituskatsauksia
 • Otetaan selvityksistä kaikki hyöty
 • Kulttuuriympäristötieto on kaikkien käytössä

Toimenpiteet 2020

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä KULTU­

KULTU-ryhmään kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisia organisaatioista, kuten ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Metsähallitus. Lisäksi ryhmään kuuluu aluearkkitehteja sekä edustajia kunnista ja Senaatti-kiinteistöistä.

Ryhmä toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristöohjelman laatiminen ja päivittäminen.