Osana maankäytön suunnittelua

Kultturiympäristön huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Hoidetaan kulttuuriympäristöä ohjelmapohjaisesti

 • Selvitetään mahdollisuutta perustaa maisema-alue Satakuntaan
 • Laaditaan rakennusperintöstrategia maakunnan suurimmissa kunnissa ja sitoutetaan siihen paikalliset päättäjän ja virkamiehet
 • Laaditaan kulttuuriympäristöohjelmia kunnissa aluksi osana Pisara –hanketta

Maankäytön suunnittelu perustuu ajantasaisiin selvityksiin

 • Otetaan inventointitilannekatsaus osaksi kaavoituskatsausta
 • Kulttuuriympäristöasiantuntemus otetaan mukaan suunnitteluprosesseihin alusta alkaen
 • Käynnistetään Porissa modernin rakennusperinnön inventointi
 • Kehitetään inventointihankkeiden raportointia
 • Edistetään vanhentuneiden ja ajanmukaisuutensa menettäneiden kaavojen arviointia

Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajien välillä on aktiivista

 • Kehitetään kaavaprosessia ja uusia osallistamisen tapoja (osallistava GIS)
 • Laaditaan vuorovaikutusopas
 • Järjestetään kaavakävelyitä kulttuuriympäristön kannalta merkittävissä kaavahankkeissa
 • Otetaan käyttöön esim. Harava tai joku muu sähköinen osallistamismenetelmä

Täydennysrakentaminen on laadukasta vanhassa kulttuuriympäristössä ja uuden kulttuuriympäristöt ovat laadukkaita

 • Turvataan riittävät resurssit kaavoitukseen ja aluearkkitehtitoimintaan
 • Laaditaan rakentamisohjeet arvokkaille maisema-alueille
 • Järjestetään arkkitehtuurikilpailuja uusista julkisista rakennushankkeista
 • Selvitetään ELY-keskuksessa arvokkailla maisema-alueilla tapahtunutta rakentamista
 • Toteutetaan valokuvaseurantaa maisema-alueille