Hukkalämpöä vai kuuminta hottia?

Etusivu / Ilmasto / Hukkalämpöä vai kuuminta hottia?
Hukkalämpöä vai kuuminta hottia?

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanke on startannut Satakunnassa Prizztech Oy:n toimesta syksyllä 2019. Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa on toteutettu teknologiaselvitys parhaista teknologisista ratkaisuista ja menetelmistä hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen. Selvityksessä painotuttiin erityisesti toimintatapoihin ja malliratkaisuihin, jotka voisivat soveltua toteutettavaksi Satakunnan alueen teollisuuden energiatalouden kehittämiseen.

Teknologiaselvitys julkaistaan 12.2.2020 Porissa pidettävässä Kuuminta hottia vai hukkalämpöä? -työpajassa, johon on kutsuttu alueen teollisuuden edustajia sekä teknologia-asiantuntijoita. Hankkeen projektipäällikkö Tuula Raukolan mukaan tilaisuuden tavoitteena on käynnistää keskustelua hukkalämmön hyötykäyttömahdollisuuksista Satakunnassa.

Hankkeen aikana kartoitetaan Satakunnan alueen isoimpia hukkalämmön lähteitä ja etsitään ratkaisuja niiden hyötykäyttöön. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030, jossa on kuvattuna Satakunnan isoimmat hukkalämmön lähteet sekä toimenpide-ehdotukset lämmön talteenoton ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Lisätietoa:
Tuula Raukola
Projektipäällikkö, Prizztech Oy
tuula.raukola@prizz.fi
www.prizz.fi/hukkalampo