Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Ohjelmia ja keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke (CANEMURE)

Rahoitus

  • ­Energiatuki (Business Finland) ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka:
    • edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
    • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
    • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja
    • edistävät uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.
Perustietoa ilmastosta kaikille
Lounais-Suomen ilmastopäästöt