Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Canemure-hanke vauhdittaa kuntien ja maakuntien ilmastotyötä

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen hanke, joka toteuttaa Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-kuntien verkostoa.

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos muodostavat asiantuntijaverkoston, joka tuottaa uutta tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään.

Canemuren toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

  • Lue lisää Canemure-hankkeesta ja ilmastotyöstä (hiilineutraalisuomi.fi)

Rahoitus

  • ­Energiatuki (Business Finland) ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka:
    • edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
    • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
    • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja
    • edistävät uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.