Ympäristöriskit

Etusivu / Indikaattorit / Archive by category "Ympäristöriskit"

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen ehkäisee vaarallisten aineiden aiheuttamia haittoja. Indikaattori kuvaa ympäristöviranomaisen vuosittain tekemien pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten määrää. Puhdistamista koskevien päätösten määrä riippuu siitä, kuinka monta puhdistamista koskevaa ilmoitusta puhdistamisesta vastuussa olevat vuosittain saattavat vireille. Indikaattori ei kerro esimerkiksi millaisia kohteita on puhdistettu, eikä poistettujen maajätteiden määrä- tai laatutietoja. Jätelain (1994) voimaan tulon…

Jatka lukemista
Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä

Öljy- ja kemikaalivahinkojen määrän kehitys kuvaa onnistumista onnettomuusriskien hallinnassa. Ympäristöonnettomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Ylivoimaisesti eniten öljy- ja kemikaalivahinkoja tapahtuu liikenteessä laitteiden rikkoutuessa tai liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Myös teollisuudessa ja kiinteistöillä sattuu merkittävä määrä öljy- ja kemikaalivahinkoja. Suurin osa vahingoista sattuu maa-alueilla. Tapahtuneiden öljy- ja kemikaalivahinkojen määrä on vaihdellut 2000-luvun puolella Varsinais-Suomessa…

Jatka lukemista