Yhdyskuntarakenne

Etusivu / Indikaattorit / Archive by category "Yhdyskuntarakenne"

Rakentaminen asemakaava-alueelle

Tämä kuvaa asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuutta kaikista laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista asunnoista. Laajemmalla kaupunkiseudulla tarkoitetaan Suomen ympäristökeskuksen määrittelemää aluetta, jonka sisäpuolella vähintään 20 prosenttia väestöstä käy töissä kaupunkiseudun keskuksessa. Indikaattori kertoo taajaman ydinalueille rakentamisen volyymista suhteessa taajamien reunoille rakentamiseen sekä samalla yhdyskuntien kasvun ja kaavoituksen suunnitelmallisuudesta. Mikäli taajama kasvaa ilman asemakaavoitusta, taajaman kasvu on usein hallitsematonta. Hajarakentaminen…

Jatka lukemista

Kylien asutus

Indikaattori ilmaisee, kuinka suuri osuus maaseudun väestöstä asuu kylissä harvaan asutun maaseudun sijaan. Indikaattori kertoo kylien mahdollisesta tiivistymisestä tai harvenemisesta sekä varsinaisen harvaanasutun maaseudun väestön muutoksista. Lisäksi tämän indikaattorin avulla on mahdollista tarkastella, eheytyykö yhdyskuntarakenne eli onko täydennysrakentaminen onnistuttu suuntaamaan oikein. Mitä suurempi prosenttiosuus asukkaista asuu kylissä, sitä eheämpi yhdyskuntarakenne on myös maaseudulla.

Jatka lukemista

Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys

Indikaattori ilmaisee, kuinka suuri osuus kaupunkiseudun väestöstä asuu alueilla, joiden asukastiheys on vähintään 20 as/ha. Tätä asukastiheyttä on tutkimuksissa pidetty taloudellisesti kannattavan joukkoliikenteen suuntaa-antavana minimitiheytenä. Indikaattori kertoo kannattavan joukkoliikenteen ja palveluiden järjestämisen mahdollisuuksista. Lisäksi sen avulla on mahdollista tarkastella, eheytyykö yhdyskuntarakenne eli onko täydennysrakentaminen onnistuttu suuntaamaan oikein. Mitä suurempi prosenttiosuus asukkaista asuu yli 20 as/ha…

Jatka lukemista