Miljöfostran

Etusivu / Teman / Miljöfostran

Förmågan att observera miljön, tillägna sig information om den och viljan att agera ansvarsfullt är vägen till hållbar utveckling

Miljölära hela livet

Barndomen har en nyckelroll i skapandet av en miljörelation, men vi kan lära oss om miljön i alla åldrar.

Målet för miljöfostran är en hållbar verksamhet och livsstil. Förändringarna i miljön är långsamma och effekterna av mänsklig verksamhet är långvariga. Hållbarheten syns i landskapet, byggnaderna, naturen, arterna och vattnen. Hållbarhet är cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Strävan efter hälsa och välfärd är en del av en hållbar livsstil.

Miljöfostrare på olika håll samarbetar och delar med sig av information och erfarenheter. Kom med!